In het zorgplan staan de afspraken die je met mij maakt over de invulling van de zorg. Die zorg moet passen bij jouw eigen situatie en behoeften.


Het zorgplan maakt helder wat jij, de cliënt, van mij, de zorgaanbieder kan verwachten. Het zorgplan kan helpen om regie te houden over jouw zorg.
Er is geen wettelijke verplichting om het zorgplan te ondertekenen.

Hoe ziet mijn zorgplan eruit?

Hoeveel behandelingen er nodig zijn is per persoon afhankelijk. Ieder mens of dier is uniek, ieder heeft een eigen verleden, verhaal, daarom is het vooraf lastig aan te geven hoeveel behandelingen er nodig zijn.

De methodes die ik hanteer zijn niet gericht op symptoombestrijding of één specifiek resultaat, maar kijkt per individu wat op dat moment, het allerbelangrijkste is.

Om toch een globaal antwoord te geven op deze vraag, gebruik ik de volgende richtlijnen;
- 3 behandelingen voor acute klachten
- 8 behandelingen voor chronische klachten
- 4 behandelingen per jaar geadviseerd ter preventie en onderhoud (bij voorkeur als het seizoen veranderd)


Natuurgeneeskundig Therapeut
Oude Vest 105 A
2312 XV Leiden

+31 (0)6 53 81 93 18

irma@bodytalksystem.nl

connectinglight.nl is my English website which also includes the courses I offer