Natuurlijke heelmethodes zijn eeuwenoud, maar in de loop der tijd is veel betreffende kennis in de vergetelheid geraakt. Aan het begin van de twintigste eeuw deed de Japanner dr. Mikao Usui (1865-1926) uitvoerig onderzoek naar de manier waarop in voorgaande eeuwen door handoplegging ziektes doeltreffend werden behandeld.

 

De geschiedenis van Reiki

Dr. Usui reisde door Japan, China en Europa om zijn kennis van medicijnen, psychologie, theologie en spiritualiteit te vergroten, waarna hij in 1914 besloot om boeddhistisch monnik te worden. Hij trok naar naar de berg Kurama, bij Kyoto, waar hij als jongen had gestudeerd en waar hij in 1922, na 21 dagen vasten, bidden en zingen, plotseling ervoer dat hij tijdens een meditatie werd ingewijd in de Reiki-energie.

In 1922 richtte hij in Tokio de Usui Reiki Ryoho Gakkai (de stichting voor de Usui-geneeswijze) op, vanwaaruit hij tot zijn dood in 1926 Reiki gestaag over Japan verspreidde.

Dr. Chujiro Hayashi (1878-1941) was tien maanden bij Usui in de leer. Na diens dood opende Hayashi een eigen kliniek en ontwikkelde Reiki verder volgens de inzichten die voortvloeiden uit zijn eigen praktijkervaringen. Hayashi documenteerde zijn behandelingen nauwkeurig en overleverde daarmee de basis voor het initiatieproces dat nu nog steeds wereldwijd wordt toegepast.

Wat is Reiki?

Reiki is het Japanse woord voor Universele Levensenergie en tevens de naam van de geneeswijze waarmee men deze levensenergie met behulp van handoplegging doorgeeft. Door eenvoudig de handen op het lichaam te leggen stroomt Reiki naar de plaats waar het nodig is.

Reiki zou kunnen werken op zowel fysiek, psychisch als spiritueel niveau en zou ervoor kunnen zorgen dat deze niveaus elkaar over en weer kunnen beïnvloeden.

De Reiki-energie zou het zelfhelend vermogen op gang kunnen brengen waarna blokkades zich zouden kunnen opheffen, levensenergie zou weer kunnen gaan stromen en het lichaam zou zich kunnen herstellen.

Op psychisch niveau zou Reiki bovendien ‘oude wonden’ kunnen genezen waardoor ervaringen uit het verleden die de oorzaak kunnen zijn van actuele kwalen aan het licht worden gebracht, mogelijk verwerkt en definitief losgelaten. Bij Reiki krijgt de cliënt echter nooit méér te verwerken dan hij zelf op dat moment aankan.


Dr. Mikao Usui


Rei            Ki

Natuurgeneeskundig Therapeut
Oude Vest 105 A
2312 XV Leiden

+31 (0)6 53 81 93 18

irma@bodytalksystem.nl

connectinglight.nl is my English website which also includes the courses I offer